Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đầu vào đối với vé cầu đường

06/02/2018 1008 lượt xem    

Công văn s2782/TCT-CS

Kê khai thuế GTGT đầu vào

 

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
– Công ty Cổ phần Tiếp vận Phong Anh Minh.
(Đ/c: Số 904/1 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5740/VPCP-ĐMDN ngày 02/06/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Tiếp vận Phong Anh Minh về kê khai thuê giá trị gia tăng đối với vé cu đường. Về kiến nghị của Công ty cổ phần Tiếp vận Phong Anh Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

Loại và hình thức hóa đơn

Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm.

Nội dung trên hóa đơn đã lập

Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc

Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

– Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.

Tại Điều 7, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT như sau:

Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết… thì giá chưa có thuế được xác định như sau:

Giá chưa có thuế GTGT = Giá thanh toán : (1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%))

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

– Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5740/VPCP-ĐMDN ngày 02/06/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Tiếp vận Phong Anh Minh về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với vé cầu đường. Về kiến nghị của Công ty cổ phần Tiếp vận Phong Anh Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

Trước 01/01/2017: Trường hợp, công trình đường bộ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thu vé cước phí đường bộ theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp, công trình đường bộ được đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước mà do tổ chức, cá nhân quản lý khai thác thu vé cước phí đường bộ, nếu vé cước phí đường bộ được thông báo phát hành là hóa đơn theo quy định có ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh sử dụng đường bộ nêu trên được căn cứ vào vé cước phí đường bộ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định

Từ 01/01/2017: theo quy định tại Luật phí và lệ phí thì phí sử dụng đường bộ chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá (do nhà nước định giá) nên theo Luật thuế GTGT thì giá dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Do đó, vé cước phí đường bộ được thông báo phát hành là hóa đơn theo quy định có ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh sử dụng đường bộ được căn cứ vào vé cước phí đường bộ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO