vé cầu đường

Kê khai thuế GTGT đối với vé cầu đường