Hướng dẫn kê khai, khấu trừ thuế GTGT DV khám chữa bệnh nha khoa

24/06/2019 2106 lượt xem    

Công văn số 1004/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2218/CT-TTr ngày 15/08/2018 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Về chính sách thuế tại Công ty TNHH MTV Nha khoa Sài Gòn Quảng Ngãi.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12:

Quy định đối tượng không chịu thuế như sau:

“9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi.”

Tại điểm a khoản 1 Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12:

Quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

a) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ;”

Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH MTV Nha Khoa Sài Gòn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh nha khoa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, số thuế giá trị đầu vào sử dụng cho dịch vụ không chịu thuế GTGT không được kê khai, khấu trừ.

Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu, thu của người tiêu dùng cuối cùng. Trường hợp khách hàng của Công ty TNHH MTV Nha Khoa Sài Gòn đã thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu ra thì Công ty thực hiện khai, nộp số thuế GTGT đã thu của khách hàng vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế có ý kiến Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO