Hướng dẫn hoàn trả tiền thuế, tiền phạt nộp nhầm cho NSNN

15/01/2019 732 lượt xem    

Công văn số 4350/TCT-KK

V/v hoàn thuế nộp nhầm

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 865/CT-THNVDT ngày 14/9/2018 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang vướng mắc về hoàn thuế nộp nhầm. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến tham gia của KBNN, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của BTC hướng dẫn:

– Thu

– Quản lý

các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước:

“Điều 10. Hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước

1. Việc hoàn trả các khoản thu NSNN được thực hiện trong các trường hợp:

a) Thu không đúng chính sách, chế độ.

b) Cơ chế, chính sách thu có thay đổi.

đ) Người nộp NSNN có số tiền thuế, tiền phạt và thu khác đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền phạt và thu khác phải nộp đối với từng loại thuế.

2. Quy trình, thủ tục hoàn trả:

a) Trường hợp hoàn trả các khoản thu do cơ quan Thuế, Hải quan quản lý:

Quy trình, thủ tục hoàn trả được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ;

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).’’

– Điều 2 Thông tư 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15/11/2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Căn cứ vào các văn bản đã trích dẫn nêu trên,

Trường hợp Cục thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang đề nghị hoàn nộp thừa đối với khoản tịch thu sung vào công quỹ về án ma túy do Cục thi hành án dân sự đã nộp nhầm vào tài khoản ngân sách nhà nước trong năm 2017 (theo cơ quan quản lý thu là Cục Thuế tỉnh Kiên Giang) thay vì nộp vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang, thì Cục Thuế tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế của Cục thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Nếu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì phải thực hiện bù trừ trước khi hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO