Hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất bán thanh lý lại

22/01/2019 735 lượt xem    

Công văn số 297/TCT-KK

 Thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất bán thanh lý

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn 1459/CT- KT1 ngày 16/08/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về:

Việc thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất bán thanh lý lại cho người bán.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phát nộp thừa.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2016, Cty TNHH Fullwei Việt Nam nhập khẩu 02 lô MMTB từ NCC là Cty mẹ tại Đài Loan:

– Cty kê khai số thuế GTGT nộp tại khâu NK của 2 lô MMTB trên

– Đã được Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh xử lý hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư theo quy định.

Về nguyên tắc: Trường hợp Cty nhập khẩu MMTB sau đó xuất khẩu cho nhà cung cấp thì thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu. Do đó không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 16/4/2016.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh:

– Công ty đã đưa MMTB vào SXKD hàng hóa chịu thuế GTGT,

– Đã trích khấu hao tài sản cố định

nhưng sau đó Cty chuyển hướng sản xuất sản phẩm mới nên không sử dụng 2 lô MMTB này nữa.

Cty xuất khẩu bán thanh lý 02 lô MMTB đã nhập khẩu cho Cty mẹ tại Đài Loan thì Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ vào tình hình thực tế của Cty để rà soát hồ sơ thực tế liên quan đến thời gian sử dụng, số tiền trích khấu hao, giá trị còn lại của máy móc thiết bị, việc xuất khẩu và thanh lý của 02 lô máy móc thiết bị để xem xét xử lý số thuế GTGT đã hoàn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Ninh được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO