Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào chưa khấu trừ hết

29/01/2018 651 lượt xem    

Công văn số: 1301/TCT-KK

 Hoàn thuế GTGT đầu vào

Trả lời Công văn số 4698/CT-TT&HT ngày 17/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương v/v xin ý kiến về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau

Tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Tại Công văn số 373/TCT-KK ngày 06/02/2017 của Tổng cục Thuế v/v hoàn thuế GTGT hướng dẫn:

Trường hợp tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng); hoặc kỳ tính thuế quý 2/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý); cơ sở kinh doanh không đề nghị hoàn số thuế GTGT đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết.

Đồng thời đã kê khai khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng); hoặc kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì không được hoàn thuế.

Cơ sở kinh doanh được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của các kỳ tiếp theo.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH SX-TM-DV Tân Công Quang có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT chưa được khấu trừ hết luỹ kế liên tục từ tháng 8/2013 đến tháng 6/2016, tuy nhiên tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2016 Công ty không đề nghị hoàn số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết, đồng thời đã kê khai khấu trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của kỳ tính thuế tháng 7/2016 thì không được hoàn thuế. Công ty TNHH SX-TM-DV Tân Công Quang được được khấu trừ vào kỳ tiếp theo theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO