Hướng dẫn cách tính thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền thuê nhà

16/01/2019 838 lượt xem    

Công văn số 2429/TCT-TNCN

V/v cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà

Kính gửi: VPĐD Zaklady Farmeceutyczne Polpharma S.A tại Hà Nội
(Tầng 5, BIDV Tower, 194 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03-01/CV ngày 16/03/2018 của VPĐD Zaklady Farmeceutyczne Polpharma S.A tại Hà Nội

về việc hướng dẫn cách tính tiền nhà cho Thuế TNCN.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ điểm 4 Điều 7 Chương II Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BTC.

– Căn cứ khoản 1 Điều 14 Chương III Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BTC.

Trường hợp Văn phòng thỏa thuận trả lương cho người lao động theo hình thức lương có bao gồm thuế và khoản lợi ích khác Văn phòng trả hộ (thuê nhà…) theo hình thức lương không bao gồm thuế thì Văn phòng thực hiện quy đổi khoản lợi ích khác Văn phòng trả hộ (thuê nhà…) (NET) sang thu nhập có thuế, trước khi xác định tiền thuê nhà được tính vào thu nhập chịu thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 92/2014/TT-BTC ngày 15/06/2015.

Sau đó Văn phòng tổng hợp số tiền thuê nhà được xác định như nêu trên với khoản tiền lương (GROSS) mà người lao động được nhận để tính ra số tiền thuế TNCN mà người nộp thuế phải nộp trong kỳ.

Tổng cục Thuế thông báo để VPĐD Zaklady Farmeceutyczne Polpharma S.A tại Hà Nội được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO