Công văn số 806/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 13/03/2019 v/v xử lý vi phạm hành chính

24/06/2019 1112 lượt xem    

Số: 806/TCT-KK
V/v xử lý vi phạm hành chính

Kính gửi: – Công ty TNHH Lâm Linh
                 – Bà Hoàng Thị Bình
(Địa chỉ của Công ty và bà Bình: Tổ 21, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 16 TT39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn; TCT nhận được Đơn xin cứu xét ngày 16/01/2019 của bà Hoàng Thị Bình về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Căn cứ Khoản 5 Điều 8 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC; quy định về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC; được sửa đổi bổ sung bi Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế;

Căn cứ Điểm m Khoản 3 Điều 5 TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC;

Căn cứ Điều 12 TT 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BTC quy định về xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn;

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính Phủ quy định về hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ;

Theo nội dung trình bày của bà Hoàng Thị Bình nêu tại Đơn xin cứu xét ngày 16/01/2019 thì trường hợp vi phạm của Công tTNHH Lâm Linh (Công ty) là xác định sai thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn dẫn đến không kê khai và nộp thuế theo quy định và không thuộc trường hợp áp dụng tương tự của công văn số 2866/TCT-KK ngày 23/7/2018 của Tổng cục Thuế về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Công ty phải nộp đủ số thuế đã khai thiếu và tiền chậm nộp tương ứng theo quy định.

Đồng thời, Công ty bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. (Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BTC).

Và bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm. (Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ).

Trường hợp tại thời điểm ghi nhận doanh thu để tính thu nhập chịu thuế và khai, nộp thuế GTGT Công ty có số thuế GTGT nộp thừa thì thực hiện theo quy định. (Tại Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.)

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO