Xử lý việc hoàn thuế gtgt và điều kiện khấu trừ thuế gtgt

02/01/2019 567 lượt xem    

Công văn số 2881/TCT-DNL

V/v: khấu trừ và hoàn thuế GTGT.

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1384/CT-HTr ngày 15/1/2014 của Cục thuế TP. Hà Nội xin ý kiến về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Viettel overseas (sau đây viết tắt là VTO). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại:

  • Điểm 2 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 
  • Khoản 1 điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012

Của Bộ Tài chính, quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

“Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…”.

Tại điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

Quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào là:

“a) Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào…

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào; trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT…”.

Tại điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài Chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào là:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào …

2. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên; trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT…”.

Căn cứ các quy định trên và tình hình thực tế tại Công ty TNHH Viettel Overseas (VTO), đề nghị Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn Chi cục thuế Quận Cầu Giấy xử lý cụ thể việc hoàn thuế GTGT của Công ty VTO theo đúng chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế TP. Hà Nội biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO