Hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

25/06/2019 1291 lượt xem    

Công văn số: 890/TCT-CS

V/v hoàn thuế GTGT

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Tân Đại Tây Dương
(A60 Đường Phú Nhuận, P. Phú Nhuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 89/CV-AIT/2018 ngày 29/8/2018 của Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Tân Đại Tây Dương về hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 196 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định các trường hợp không được hoàn thuế GTGT:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.”

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệtLuật quản lý thuế quy định về hoàn thuế;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế hướng dẫn về hoàn thuế.

Căn cứ các quy định trên, ngày 04/6/2018 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2206/TCT-CS trả li Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Tân Đại Tây Dương được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO