Hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

17/01/2018 806 lượt xem    

Công văn số: 3406/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Ngày 17/5/2017 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2017/TCT-KK trả lời Công ty TNHH Yuan Chang về việc miễn chậm nộp truy thu thuế GTGT nhập khẩu quá hạn 275 ngày, yêu cầu Công ty TNHH Yan Chang thực hiện nộp truy thu số thuế GTGT đã được Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hoàn trả của hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu quá thời hạn 275 ngày chưa có sản phẩm xuất khẩu, đã nộp ở khâu nhập khẩu, sau đó xuất khẩu sản phẩm, tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/1/2014 đến trước ngày 01/7/2016. Công ty TNHH Yan Chang phải lập hồ sơ đề nghị hoàn trả; gửi cơ quan Hải quan để được giải quyết hoàn trả theo quy định.

Tuy nhiên, Chi Cục Hải Quan Long Thành đã có công văn số 64/HQLT-QLT ngày 29/5/2017; không giải quyết hoàn thuế cho Công ty. Với lý do đang đợi Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế nghiên cứu hướng dẫn, xử lý chung.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Tổng cục Hải quan về thẩm quyền hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa tại văn bản số 214/TXNK-CST ngày 08/6/2017 của Tổng cục Hải quan trả lời Phiếu lấy ý kiến số 271/KK ngày 19/5/2017 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Tổng cục Hải quan có chỉ đạo Chi Cục Hải Quan Long Thành xem xét, giải quyết hoàn thuế đối với Công ty TNHH Yan Chang theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số số VN 212 ngày 11/7/2017 của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam và công văn số 1508/HQĐNa-TXNK ngày 7/7/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu, sau đó xuất khẩu của Công ty TNHH Yuan Chang. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Tổng cục Hải quan về thẩm quyền hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa tại văn bản số 214/TXNK-CST ngày 08/6/2017 của Tổng cục Hải quan trả lời Phiếu lấy ý kiến số 271/KK ngày 19/5/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2793/TCT-KK ngày 26/6/2017 đề nghị Tổng cục Hải quan có chỉ đạo cơ quan hải quan địa phương xem xét, xử lý hoàn thuế đối với Công ty TNHH Yuan Chang theo quy định:

Tuy nhiên, tại công văn số VN 212 ngày 11/7/2017. Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam phản ánh. Cơ quan hải quan chưa xem xét; giải quyết hoàn thuế đối với trường hợp của Công ty TNHH Yuan Chang.

Tổng cục Thuế kính chuyển Tổng cục Hải quan trả lời công văn số VN 212 ngày 11/7/2017 của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam và công văn số 1508/HQĐNa-TXNK ngày 7/7/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO