Hoàn thuế GTGT đầu vào của Dự án dầu khí không phát hiện thương mại  

13/03/2018 634 lượt xem    

Số: 3778/TCT-DNL
V/v: hoàn thuế GTGT đầu vào của Dự án dầu khí không phát hiện thương mại

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 49900/CT-KT2 ngày 30/07/2015 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội báo cáo vướng mắc liên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Văn phòng điều hành Công ty Lukoil Overseas Vietnam B.V. – Nhà điều hành Hợp đồng dầu khí Lô MVHN-02 do hợp đồng dầu khí không phát hiện thương mại và chấm dứt hiệu lực. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 (e) Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí được khấu trừ toàn bộ.”

Tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; hướng dẫn về hoàn thuế GTGT:

“Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.”

Bộ Tài chính đã có công văn số 15495/BTC-TCT ngày 27/10/2014 hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đầu vào dự án dầu khí không phát hiện thương mại.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế Tp.Hà Nội căn cứ các quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 15495/BTC-TCT nêu trên để hướng dẫn Văn phòng điều hành Công ty Lukoil Overseas Vietnam B.V. thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Tp.Hà Nội biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO