Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần Caric  

10/03/2018 635 lượt xem    

Trường hợp Công ty cổ phần Caric – bên nhận góp vốn ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Quê Hương – Liberty thì không thuộc diện phải kê khai, nộp thuế thì việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn phải tuân theo quy định gì của pháp luật? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1192/TCT-KK, ngày 03 tháng 04 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 4 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;

Căn cứ khoản 6 Điều 5, khoản 3 Điều 14, Điều 15, khoản 3 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính và khoản 4 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ điểm 3.12 Mục III Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN;

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 364/CT-KT1 ngày 14/01/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần Caric. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết:

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, thì:

Trường hợp Công ty cổ phần Caric ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Phụ lục hợp đồng) với Công ty cổ phần Quê Hương – Liberty để xây dựng, kinh doanh khách sạn tại số 17 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong đó Công ty cổ phần Caric là bên nhận góp vốn, Công ty cổ phần Quê Hương – Liberty là bên góp vốn thì thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế, bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn;

Tuy nhiên Công ty cổ phần Quê Hương – Liberty đã phát hành hoá đơn cho Công ty Caric tương ứng với phần giá trị của Toà nhà sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng, trang bị thiết bị, nội thất để Công ty cổ phần Caric làm các thủ tục sở hữu Toà nhà và hạch toán tăng tài sản cố định, hai bên thống nhất lập biên bản bù trừ số tiền này với số tiền mà cổ phần Quê Hương – Liberty góp vốn hợp tác vào Công ty cổ phần Caric, Công ty cổ phần Caric được phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ.

Đề nghị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giải quyết khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định cho Công ty cổ phần Caric đối với dự án đầu tư khách sạn tại số 17 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, nếu:

+ Việc hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty cổ phần Caric và Công ty cổ phần Quê Hương – Liberty theo đúng quy định của pháp luật;

+ Công ty cổ phần Quê Hương – Liberty kê khai, nộp thuế theo đúng quy định đối với các hoá đơn đầu ra xuất cho Công ty cổ phần Caric và việc cấn trừ công nợ giữa hai bên có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ công nợ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO