Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

18/01/2019 744 lượt xem    

Công văn số 1510/TCT-KK

Hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 9250/CT-KTNB ngày 12/3/2018 và Công văn số 71005/CT-KTNB ngày 02/11/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội v/v

Hoàn thuế GTGT.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính về khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 4 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH Samsung Engineering Vietnam

– Vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu,

– Vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ bán trong nước,

Công ty có phát sinh hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt; bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh; đã kê khai nộp thuế tại địa phương nơi phát sinh hoạt động

Thì Công ty được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở theo hướng dẫn tại Điểm 4 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC.

Số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước được xác định bằng (=) số thuế GTGT bán ra của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước trừ (-) số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước trừ (-) số thuế GTGT đã nộp của hoạt động vãng lai ngoại tỉnh.

Về việc xử lý khiếu nại, đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội giải quyết theo đúng quy định tại Luật Khiếu nại.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội được biết và thực hiện

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO