Hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ

10/05/2021 607 lượt xem    

Công văn số: 13135/CTHN-TTHT
V/v lập hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Trả lời C/v số 022019/RP ghi ngày 07/04/2021 của Công ty TNHH Richpeace Việt Nam

(v/v lập hóa đơn cung cấp hàng hóa, dịch vụ). Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội.
 • Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/06/2017 của Quốc hội.
 • Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội.
 • Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội.
 • Căn cứ Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
 • Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
 • Căn cứ Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệtLuật quản lý thuế.
 • Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội.
 • Căn cứ Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT- BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại điểm a khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính như sau:

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng, để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.” 

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung liên quan đến việc có được sử dụng hàng mẫu nhập khẩu để bảo hành hoặc bán cho khách hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thuế; Công ty liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn.

Trường hợp Công ty TNHH Richpeace Việt Nam có phát sinh hoạt động bán hàng hóa (hàng mẫu nhập khẩu):

Theo đúng quy định của pháp luật thì khi bán hàng hóa Công ty phải lập hóa đơn theo hướng dẫn tại điểm a khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính; và thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Về chính sách thuế nhập khẩu đối với hoạt động nhập khẩu, hàng mẫu; Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đ/v có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội; hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO