Hướng dẫn về hóa đơn điện tử

18/01/2018 840 lượt xem    

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về quy định mới về Hóa đơn điện tử ban hành theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

Khái niệm hóa đơn điện tử(HĐĐT):

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Lợi ích của việc sử dụng hoá đơn điện tử:

Sử dụng hoá đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng: giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ; thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh; rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hoá đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử; góp phần hiện đại hoá công tác quản trị doanh nghiệp.

Nguyên tắc sử dụng hoá đơn điện tử:

Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải thông báo cho khách hàng của mình về định dạng hoá đơn điện tử, cách thức truyền nhận HĐ điện tử. Người bán, người mua, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và các đơn vị có liên quan phải có thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hoá đơn điện tử đó.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 201-2804/CV-BKAV17 ngày 20/04/2017 của Công ty Cổ phần BKAV về sử dụng hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên, trường hợp khách hàng có nhu cầu chuyển đổi HĐ điện tử sang hóa đơn giấy để làm căn cứ thanh toán thì Công ty Cổ phần BKAV thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để cung cấp cho khách hàng. HĐ điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phải đáp ứng các điều

Theo ý kiến của Kho bạc Nhà nước tại công văn số 2780/KBNN-KSC ngày 16/06/2017: “Theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN và Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC thì: KBNN kiểm soát chi các dự án đầu tư dựa trên Kế hoạch vốn được giao; Hợp đồng; Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán và các hồ sơ khác tùy theo nội dung chi được quy định cụ thể tại Thông tư. Như vậy, các Thông tư nêu trên đều không quy định đơn vị sử dụng NSNN, Chủ đầu tư gửi HĐ đến KBNN”

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO