Hồ sơ khai thuế TNCN khi chuyển nhượng BĐS theo HĐ góp vốn

05/03/2018 751 lượt xem    

Công văn Số: 831/TCT-TNCN
V/v hồ sơ khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS theo HĐ góp vốn để mua nền nhà, nhà, căn hộ.

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 61372/CT-QLĐ ngày 03/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về:

hướng dẫn hồ sơ khai thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS theo hợp đồng góp vốn của bà:

+ Nguyễn Thị Trạch

+ Nguyễn Thị Kiệm

Ký trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ,

TCT có ý kiến như sau:

Tại khoản 4, Điều 30 TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN hướng dẫn:

“Đối với:

+ Hợp đồng mua bán nền nhà

+ Hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, nhà, căn hộ

ký trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, nay được chủ đầu tư đồng ý cho cá nhân chuyển nhượng thì khai, nộp thuế như hướng dẫn với chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai.”

Tại điểm b.1, khoản 3, Điều 16 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và NĐ số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:

“b.1) Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS bao gồm:

– Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 11/KK-TNCN ban hành kèm theo TT này.

– Bản chụp:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà

+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu các công trình trên đất

và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán:

+ Nhà ở

+ Công trình xây dựng hình thành trong tương lai

thì nộp bản sao hợp đồng mua bán:

+ Nhà ở

+ Công trình xây dựng hình thành trong tương lai

ký với chủ dự án cấp I, cấp II hoặc sàn giao dịch của chủ dự án.

– Hợp đồng chuyển nhượng BĐS. Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán:

+ Nhà ở

+ Công trình xây dựng hình thành trong tương lai

thì nộp:

+ Hợp đồng chuyển nhượng

+ Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

đã được công chứng. Nếu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai từ lần thứ hai trở đi thì các bên phải xuất trình thêm hợp đồng chuyển nhượng lần trước liền kề. Trường hợp ủy quyền BĐS thì nộp Hợp đồng ủy quyền BĐS…”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, TCT thống nhất với ý kiến của Cục Thuế thành phố Hà Nội, cụ thể: cá nhân chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, nhà, căn hộ ký trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ thì hồ sơ khai thuế thực hiện như hướng dẫn tại điểm b.1, khoản 3, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC; riêng bản sao hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp I, cấp II hoặc sàn giao dịch của chủ dự án thay thế bằng bản sao hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, nhà, căn hộ;

Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đã được công chứng được thay thế bằng Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng góp vốn để có quyền mua nhà, nền nhà căn hộ đã được công chứng.

TCT trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO