HD sử dụng hoá đơn và điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của DN

16/01/2019 643 lượt xem    

Công văn số 2632/TCT-CS

V/v sử dụng hóa đơn

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Đắk Nông
– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 170/CT-THNVDT ngày 26/01/2018 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc sử dụng hóa đơn

– Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ quy định tại Điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp;

Ngày 22/08/2014, BTC đã có công văn 11797/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Cụ thể tại điểm 2 hướng dẫn về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với những doanh nghiệp có:

– Mua hàng hóa,

– Sử dụng hóa đơn đầu vào

trực tiếp của doanh nghiệp và doanh nghiệp trung gian ngừng kinh doanh, bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh có dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp nhưng chưa có kết luận chính thức của cơ quan thuế hoặc các cơ quan chức năng;

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông tại công văn số 170/CT-THNVDT ngày 26/01/2018:

– Trong năm 2014:

– Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Thương mại

– Dịch vụ Quốc Thanh

sử dụng 12 số hóa đơn của Công ty TNHH Kinh doanh Xăng dầu Nam Ninh để:

– Kê khai,

Khấu trừ thuế GTGT,

– Hạch toán chi phí được trừ

– Chi cục Thuế quận 3 – Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 18607/QĐ-CCTQ3 ngày 01/10/2014 chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Công ty TNHH Kinh doanh Xăng dầu Nam Ninh đến Công an Quận 3;

– Đồng thời ban hành Thông báo 6387/TB-BKD ngày 05/06/2015 về việc Công ty TNHH Kinh doanh Xăng dầu Nam Ninh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn

Trong đó có 12 số hóa đơn đã được lập và giao cho Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Quốc Thanh trong năm 2014.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Thuế quận 3 làm việc với Công an Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh để xem cơ quan công an đã có kết luận điều tra chưa để có ý kiến gửi Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

– Trường hợp cơ quan công an vẫn chưa có kết luận điều tra thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định:

– Thanh tra,

– Kiểm tra

việc chấp hành pháp luật về thuế đối với:

– Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Thương mại

– Dịch vụ Quốc Thanh

để kết luận và xử lý vi phạm theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO