Hàng hóa thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng chịu thuế GTGT không?

21/08/2019 1209 lượt xem    

Doanh nghiệp bạn là doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thức ăn chăn nuôi, vậy hàng hóa thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng chịu thuế nào và có được khấu trừ thuế không? Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa hướng dẫn cụ thể về việc giải quyết vướng mắc của một doanh nghiệp như sau:

“Theo Công văn 4039/TCT-CS của Tổng cục Thuế Ngày 30 tháng 9 năm 2015.

Tổng cục thuế trả lời công ty TNHH Bunge Việt Nam tài Thành phố Hồ Chí Minh: về vấn đề vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho hàng hóa thức ăn chăn nuôi, được quy định như sau: 

Theo Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

Mặt hàng thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT); doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi không được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào (kể cả thuế giá trị gia tăng  của hàng hóa mua vào hoặc nhập khấu để tạo tài sản cố định (TSCĐ) dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi.

 

Căn cứ theo nội dung nêu trên,hàng hóa thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và khi doanh nghiệp sản xuất loại hàng hóa này cũng không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào phục vụ sản xuất mặt hàng này.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO