Hướng dẫn hạch toán thuế GTGT đvs hàng hóa,vật tư,thiết bị nhập khẩu

26/03/2018 1045 lượt xem    

Đối với hàng hóa, vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ hoạt động tại Lô 09.1 của Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” (VSP) cần tuân thủ các quy định gì về Thuế GTGT? Bài viết hướng dẫn các Quy định về thuế GTGT đối với hàng hóa, vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ hoạt động tại Lô 09.1. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3088/TCT-DNL ngày 31/07/2015). Cụ thể như sau:

– Tại Điều 4 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn:

“Hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định tại Điều này nếu thay đổi mục đích sử dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan. Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa ra thị trường nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.”

– Tại điểm 2.1 Phụ lục 4 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn:

“2.1. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.”

Tại Khoản 3 Điều 20 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóađơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) … thuế suất thuế GTGT…, tiền thuế GTGT cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” (VSP) và một số doanh nghiệp về việc hướng dẫn thuế GTGT đối với hàng hóa, vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí của VSP tại Lô 09.1. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” ký ngày 27/12/2010; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 453/TB-VPCP ngày 10/12/2014, trên cơ sở thực tế hoạt động nhập khẩu hàng hóa, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí Lô 09.1 của VSP, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

1.Các đơn vị nhập khẩu hàng hóa, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí tại Lô 09.1 thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu gồm:

(1) Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” trực tiếp thực hiện nhập khẩu;

(2) Nhà thầu thực hiện nhập khẩu theo Hợp đồng ủy thác với VSP;

(3) Nhà thầu trúng thầu (sử dụng quota của VSP), trực tiếp nhập khẩu hàng hóa, vật tư thiết bị cung cấp cho VSP theo hợp đồng để phục vụ hoạt động dầu khí Lô 09.1.

2.Về xuất hóa đơn GTGT:

– Đối với trường hợp ủy thác nhập khẩu: Nhà thầu thực hiện xuất trả hàng cho VSP và lập hóa đơn chứng từ theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2013/TT-BTC.

– Đối với trường hợp Nhà thầu trúng thầu, trực tiếp nhập khẩu hàng hóa, vật tư thiết bị cung cấp cho VSP phục vụ hoạt động dầu khí Lô 09.1, đã được cơ quan Hải quan làm thủ tục nhập khẩu không thu thuế GTGT khâu nhập khẩu thì khi xuất giao hàng cho VSP, phần giá trị hàng hóa, vật tư thiết bị đã khai báo tại khâu nhập khẩu, Nhà thầu lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Trường hợp giá trị hàng hóa, vật tư, thiết bị xuất cho VSP có phát sinh chênh lệch so với giá trị nhập khẩu do nhà thầu phải chi thêm các khoản chi phí như: chi phí vận chuyển, lưu kho, kiểm định,… . Đây là các hoạt động dịch vụ trong nước, Nhà thầu phải tách riêng phần giá trị dịch vụ này và lập hóa đơn GTGT giao cho VSP theo thuế suất thuế GTGT phù hợp với quy định.

3.Đối với các hợp đồng thực hiện từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014:

Trường hợp Nhà thầu nhập khẩu hàng hóa, vật tư, thiết bị và đã cung cấp cho VSP, đã xuất hóa đơn với thuế suất thuế GTGT 10% giao cho VSP. Phần giá trị hàng hóa, vật tư thiết bị này sau đó đã được cơ quan Hải quan hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu thì Nhà thầu thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, số thuế giá trị gia tăng điều chỉnh giảm bằng với số thuế đã được hoàn tại cơ quan Hải quan.

4.Nhà thầu phải có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh việc trúng thầu và thực hiện nhập khẩu hàng hóa, vật tư thiết bị theo hợp đồng đã ký với VSP.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO