Hạch toán một khoản tiền được NSNN cấp để chi nghiệp vụ chuyên môn (nguồn 12)

04/10/2019 2246 lượt xem    

Hiện nay cơ quan chúng tôi được cấp một khoản tiền chi nghiệp vụ chuyên môn (nguồn 12), chúng tôi muốn hỏi khoản chi này hạch toán qua tài khoản 5111, 6111 (Thường xuyên) hay tài khoản 5112, 6112 (không thường xuyên) theo Thông tư 107/2017/TT-BTC. Dựa trên các văn bản hợp nhất, các thông tư, nghị định hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa hướng dẫn cụ thể như sau:

Căn cứ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp quy định Nguyên tắc kế toán của các tài khoản như sau:

1. Tài khoản 511- Thu hoạt động do NSNN cấp 

Tài khoản này dùng để phản ánh số thu hoạt động do NSNN cấp và số thu hoạt động khác được để lại cho đơn vị hành chính, sự nghiệp (sau đây gọi chung là thu hoạt động do NSNN cấp), thu hoạt động do NSNN cấp gồm:

Thu thường xuyên: Phản ánh các khoản NSNN cấp cho đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hoặc hỗ trợ đột xuất khác được tính là nguồn đảm bảo chi thường xuyên và các khoản NSNN cấp khác ngoài các nội dung nêu trên.

Thu không thường xuyên: Phản ánh các khoản thu do NSNN cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên như kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (đối với đơn vị không phải là tổ chức khoa học công nghệ); kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực hiện các dự án theo quy định của cấp có thẩm quyền; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao và các khoản thu không thường xuyên khác (như tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ,…).

Thu hoạt động khác: Phản ánh các khoản thu hoạt động khác phát sinh tại đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao dự toán (hoặc không giao dự toán) và yêu cầu phải báo cáo quyết toán theo Mục lục NSNN phần được để lại đơn vị.

Tài khoản 511- Thu hoạt động do NSNN cấp, có 3 tài khoản cấp 3:

– Tài khoản 5111- Thường xuyên: Phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng nguồn thu do NSNN cấp để chi thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên tại đơn vị.

– Tài khoản 5112- Không thường xuyên: Phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng nguồn thu do NSNN cấp để chi thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên tại đơn vị.

– Tài khoản 5118- Thu hoạt động khác: Phản ánh các khoản thu hoạt động khác được để lại mà đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao dự toán (hoặc không giao dự toán) và yêu cầu phải báo cáo quyết toán theo Mục lục NSNN.

2. Tài khoản 611- Chi hoạt động

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi mang tính chất hoạt động thường xuyên và không thường xuyên (kể cả chi từ nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ) theo dự toán chi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc phân loại chi thường xuyên, chi không thường xuyên được thực hiện theo quy định của cơ chế tài chính hiện hành.

Tài khoản 611- Chi phí hoạt động, có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 6111- Thường xuyên: Phản ánh các khoản chi thực hiện nhiệm vụ thường xuyên như chi tiền lương, chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý,…

– Tài khoản 6112- Không thường xuyên: Phản ánh các khoản chi thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên của đơn vị.

Căn cứ vào những hướng dẫn nêu trên:

Khi tiếp nhận khoản kinh phí do NSNN cấp, đơn vị căn cứ vào Quyết định giao dự toán giao hoặc Lệnh chi tiền để phân loại nội dung được cấp đó vào thường xuyên hay không thường xuyên. Căn cứ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp nếu được giao (cấp) vào nguồn thường xuyên thì đơn vị hạch toán vào TK 5111, TK 6111; Nếu được giao (cấp) vào nguồn không thường xuyên thì đơn vị hạch toán vào TK 5112, TK 6112.

Theo phản ánh của bạn đơn vị được cấp 1 khoản tiền chi nghiệp vụ chuyển môn thuộc mã nguồn 12. Theo quy định về danh mục mã nguồn thì mã nguồn 12 là “Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán” do đó đơn vị sẽ hạch toán vào TK 5112, TK 6112.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO