Hạch toán chi phí chênh lệch giữa giá mua vàng, ngoại tệ

29/01/2018 869 lượt xem    

Công văn 1365/TCT-DNL

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 162/SCB-TGĐ17 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn về việc hạch toán chi phí chênh lệch giữa giá mua vàng, ngoại tệ so với giá niêm yết. Sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2.19 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BTC:

Hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN:

Phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị; chi hỗ trợ chi phí; chiết khấu thanh toán; chi báo biếu; báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động SXKD. Đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi phí được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra.

Tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 05/2013/TT-BTC ngày 9/01/2013 của BTC:

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài về quản lý chi phí quy định:

Quản lý chi phí

Chi phí của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm các khoản chi quy định tại Điều 16 Nghị định số 57/2012/NĐ-CP. Một số khoản chi tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Chi cho hoạt động kinh doanh

Chi cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ và vàng: chi cho kinh doanh ngoại tệ giao ngay; chi cho kinh doanh vàng; chi cho các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ và các công cụ tài chính phái sinh khác…

Các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật các tổ chức tín dụng do đó thuộc đối tượng áp dụng của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp. Hoạt động khuyến mại vàng, ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Căn cứ QĐPL và thực tế tình hình kinh doanh vàng, ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Khoản chênh lệch giữa giá mua vàng, ngoại tệ so với giá niêm yết năm 2013 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn được hạch toán vào chi phí khuyến mại. Mức khống chế thực hiện theo quy định tại Khoản 2.19 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO