Giám sát nghĩa vụ thuế với hoạt động chuyển nhượng và nghĩa vụ TC  

07/03/2018 648 lượt xem    

Những vấn đề về giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng và các nghĩa vụ tài chính khác tại Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 991/TCT-DNL, ngày 24 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại điểm 1 công văn số 80/TTg-KTN nêu trên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến: “Lợi nhuận phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng vốn của BP Holding B.V cho Sembcorp Utilities Pte.Ltd phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Việt Nam”.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên và hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 80/TTg-KTN về việc chuyển nhượng quyền sở hữu giữa hai nhà đầu tư trong Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được biết:

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn và các nghĩa vụ tài chính khác của Nhà đầu tư tại Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị báo cáo Tổng cục Thuế đế được xử lý kịp thời.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO