Giảm 1,2% tiền sử dụng đất 

12/03/2018 596 lượt xem    

Trong trường hợp nào thì tiền sử dụng đất được giảm 1,2%? Để được giảm thì cần những điều kiện gì? Bài viết sau sẽ giải đáp vướng mắc trên căn cứ vào công văn 1460/TCT-CS ngày 16/04/2015

Tại điểm b, khoản 1, Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

Chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất sang giao đất sử dụng có thời hạn thì thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

Tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên quy định:

Giao đất sử dụng có thời hạn theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

– Dự án có thời hạn sử dụng đất 70 năm, thì thu tiền sử dụng đất được tính theo căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định này;

– Dự án có thời hạn sử dụng đất dưới 70 năm, thì giảm thu tiền sử dụng đất của mỗi năm không được giao đất sử dụng là 1,2% của mức thu 70 năm.

Tại điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP như sau:

Khoản 1 quy định đối với tổ chức kinh tế; khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất thì thu đủ tiền sử dụng đất theo giá đất của mục đích sử dụng mới. Trường hợp đất được chuyển mục đích sử dụng có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng hoặc khi được giao đất phải bồi thường, hỗ trợ về đất cho người có đất bị thu hồi, thì thu tiền sử dụng đất theo chênh lệch giá giữa giá đất theo mục đích sử dụng mới với giá đất theo mục đích sử dụng trước đó tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng.

Trả lời Công văn số 1310/CT-QLĐ ngày 11/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về giảm 1,2% tiền sử dụng đất của mỗi năm không được giao đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 09/4/2011 Tổng cục Thuế có Công văn số 1218/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Bến Tre hướng dẫn trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gia đình, cá nhân; sau đó được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang dùng cho sản xuất kinh doanh, với thời hạn sử dụng đất là 50 năm, thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP thì không được giảm là 1,2% tiền sử dụng đất của mỗi năm không được giao đất sử dụng của mức thu 70 năm.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO