Giải quyết vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu

08/01/2019 423 lượt xem    

Công văn số 4741/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi:

– Chi nhánh Công ty TNHH XNK NLS và VTNN Tân Phú.

– Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 18/CNTP ngày 12/9/2014 của Chi nhánh Công ty TNHH XNK NLS&VTNN Tân Phú (MST: 6000658167-001; Địa chỉ: Số 3, ngõ 479, đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Hà Nội) về việc vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ quy định tại:

– Luật Hải quan;

Luật Thuế GTGT (bao gồm cả Luật sửa đổi, bổ sung);

– Các văn bản hướng dẫn thực hiện

+ Trường hợp tờ khai hàng hóa xuất khẩu chưa được cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra theo hướng dẫn tại Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền thì Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra hồ sơ hoàn thuế chặt chẽ theo quy định, hướng dẫn hiện hành; phối hợp với cơ quan Hải quan cửa khẩu xuất hàng có liên quan để đối chiếu kết quả kiểm tra của cơ quan Thuế với thông tin trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu do người nộp thuế cung cấp và hồ sơ lưu tại cơ quan Hải quan.

+ Trường hợp cơ quan Hải quan có xác nhận hàng hóa đã thực xuất khẩu theo hồ sơ lưu tại cơ quan Hải quan thì cơ quan Thuế xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT.

2. Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13:

“2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý”.

Như vậy, trường hợp Chi cục Thuế quận Thanh Xuân (Cục Thuế thành phố Hà Nội) không giải quyết hoàn số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng 6/2014 cho Công ty do tháng 6/2014 Công ty kê khai khấu trừ dừng hoàn thuế liên quan đến hàng hóa xuất khẩunhưng không phát sinh doanh thu xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ là đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH XNK NLS&VTNN Tân Phú và Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO