Giải đáp chính sách quản lý thuế thuế GTGT và thuế TNDN

03/03/2018 614 lượt xem    

Công văn Số: 100/TCT-KK
V/v báo cáo tình hình quản lý thuế

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 26/CV/VPHN/POSCO ngày 26/12/2014 của Công ty POSCO Engineering & Construction Co.Ltd (POSCO E&C) về việc chính sách thuế. Về việc này, để có đủ thông tin tổng hợp trả lời Công ty, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo bằng văn bản gửi Tổng cục Thuế trước ngày 20/01/2015, cụ thể như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng:

– Việc xử lý mã số thuế đối với các hợp đồng thầu của Công ty theo hướng dẫn tại Công văn số 2907/TCT-KK ngày 05/8/2010 của Tổng cục Thuế về việc cấp mã số thuế và hoàn thuế GTGT.

– Tình hình quản lý thuế (kê khai khấu trừ, hoàn, kiểm tra, thanh tra thuế) của Cục Thuế đối với các hợp đồng thầu nêu trên.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Các văn bản của Công ty gửi Cục Thuế về việc đăng ký và thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu chịu thuế đối với các dự án của Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 09/10/2009 của Bộ Tài chính (hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam) kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Việc xử lý của Cục Thuế đối với các văn bản này.

– Tình hình quản lý thuế:

+ Kê khai hàng quý

+ Quyết toán năm

+ Kiểm tra, thanh tra thuế

đối với các dự án hiện tại của Công ty nêu trên.

3. Ý kiến đề xuất của Cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO