Download Mẫu biên bản đối chiếu công nợ cho bên bán và bên mua

10/07/2019 1101 lượt xem    

Download Mẫu biên bản đối chiếu công nợ cho bên bán và bên mua

Biên bản đối chiếu công nợ  là căn cứ để kiểm tra tình hình thanh toán tiền hàng giữa bên mua và bên bán, đặc biệt là việc thanh toán những hóa đơn có giá trị từ 20.000.000 đ trở lên có thực hiện đúng theo quy định không

Tải Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO