Download Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

10/07/2019 1036 lượt xem    

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384). Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo  Mẫu số 11 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO