Download Giấy đề nghị thanh toán

10/07/2019 868 lượt xem    

Giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán là loại giấy tờ sử dụng khi cá nhân muốn cơ quan, tổ chức thanh toán tiền khi đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng.

Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu Giấy đề nghị thanh toán 

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO