Đối tượng người phụ thuộc và trường hợp NNT kê khai không đúng người phụ thuộc

07/01/2019 690 lượt xem    

Công văn số 4693/TCT-TNCN

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6311/CT-TNCN ngày 18/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế phản ánh vướng mắc về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của cá nhân làm việc tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

+ Tại tiết d, điểm 3.1.4, khoản 3, Mục I, Phần B, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3.1.4: Người phụ thuộc bao gồm các đối tượng sau:

…d) Các cá nhân khác là người ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không nơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 dưới đây mà đối tượng nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, bao gồm:

– Anh ruột, chị ruột, em ruột của đối tượng nộp thuế.

…- Cháu ruột của đối tượng nộp thuế (bao gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột).

– Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật”.

+ Tại tiết 2.2, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột; cháu ruột, các cá nhân khác và nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp người phụ thuộc là ông, bà nội, ông, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột, các cá nhân khác.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người nộp thuế là các cá nhân làm việc tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế kê khai giảm trừ gia cảnh cho cháu ruột của mình trong khi các cháu vẫn còn bố/mẹ trong độ tuổi lao động, có sức khỏe bình thường thì các cháu không thuộc người phụ thuộc của người nộp thuế mà thuộc người phụ thuộc của bố/mẹ các cháu.

2. Về việc truy thu số thuế còn thiếu và phạt vi phạm pháp luật về thuế.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế: Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện truy thu số thuế còn thiếu và phạt vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định và hướng dẫn tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP/ Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên đối với các trường hợp người nộp thuế kê khai không đúng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh làm thiếu số thuế phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO