Đối tượng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

28/06/2019 448 lượt xem    

Công văn Số: 27/TCT-CS
V/v miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Doi-tuong-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long AnTrả lời công văn số 2200/CT-QLCKTTĐ ngày 11/9/2018 của Cục Thuế tỉnh Long An nêu vướng mắc trong việc: Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đồng Tháp IV.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 19 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định:

Điều 191. Miễn thuế cho đất đồi, núi trọc dùng vào sản xuất nông, lâm nghiệp; đất trồng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

Tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 

Quy định chi tiết thi hành luật thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định:

Điều 14.1. Miễn thuế cho đất đồi núi trọc dùng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; đất trồng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

Tại khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 

Quy định đất rừng phòng hộ thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội

Quy định về sửa đổi; bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn; giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định:

“1. Sửa đổi khoản 3 Điều 1 và bổ sung khoản 4 vào Điều 1 như sau:

3. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng sau đây:
 • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp; bao gồm cả đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất;
 • Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp; nông trường viên; lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã; nông trường quốc doanh; lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật;
 • Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã.
4. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho:
 • Tổ chức kinh tế
 • Tổ chức chính trị
 • Tổ chức chính trị – xã hội
 • Tổ chức xã hội – nghề nghiệp
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.
 • Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức; cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp; thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai; trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp”.

Tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 21/2017/NĐ-CP

Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định:

“b) Khoản 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng sau đây:

…b) Hộ gia đình, cá nhân
 • Là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp;
 • Nông trường viên; lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã; nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh
 • Và hộ gia đình; cá nhân nhận đất giao khoán ổn định của công ty nông; lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Việc giao khoán đất của hợp tác xã và nông trường quốc doanh; lâm trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ; và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Nông trường viên, lâm trường viên bao gồm:
 • Cán bộ, công nhân, viên chức đang làm việc cho nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh;
 • Hộ gia đình có người đang làm việc cho nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, được hưởng chế độ đang cư trú trên địa bàn;
 • Hộ gia đình có nhu cầu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đang cư trú trên địa bàn.”

Căn cứ quy định nêu trên

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao

 • Cho các Công ty lâm, nông nghiệp trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.
 • Trường hợp Công ty lâm, nông nghiệp không trực tiếp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
 • Mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hi theo quy định; trong thời gian Nhà nước chưa thu hi thì nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp;
 • Trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán ổn định đất nông nghiệp của Công ty nông, lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy định; thì thuộc trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp nhận giao khoán.

Theo hồ sơ thì:

 • Cônty TNHH MTV Lâm nghiệp Đồng Tháp IV được UBND tỉnh Long An giao đt không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích trồng rừng phòng hộ biên giới.
 • UBND tỉnh Long An cũng đã có quy định phê duyệt phương án giao khoán ổn định đất rừng phòng hộ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đồng Tháp IV cho các hộ gia đình, cá nhân.

Do đó, việc xem xét miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp (đất rừng phòng hộ); mà các hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán ổn định của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đồng Tháp IV; đề nghị thực hiện theo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An biết./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO