QUY ĐỊNH VỀ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU THEO ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

15/07/2021 755 lượt xem    
Quy định về miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Công văn 3015/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn năm 2019 – 2024

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội; Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Federal Express Corporation tại Việt Nam.

Trả lời công văn số 2208/FDX ngày 22/8/2019 của Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Federal Express Corporation tại Việt Nam (FedEx); đề nghị miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế; kèm theo Danh sách hàng hóa đề nghị được miễn thuế nhập khẩu trong giai đoạn năm 2019 – 2024.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định:

Hàng hóa xuất, nhập khẩu được miễn thuế xuất, nhập khẩu theo điều ước quốc tế, Việt Nam là thành viên.

Cơ sở đ xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khu, thuế nhập khu là: số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa được quy định cụ th tại điều ước quốc tế.

Trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn thuế; thì Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ; quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế.

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3496/VPCP-KTTH:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4064/BTC-TCHQ ngày 06/04/2020; về chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu; phục vụ hoạt động khai thác của Hãng hàng không Federal Express Corporation (đính kèm).

1. Đề nghị Hãng hàng không Federal Express Corporation nộp các chứng từ thuộc hồ sơ kèm theo danh mục hàng hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho Cục Hải quan TP. Hà Nội

Để được cấp Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế nhập khẩu; hoặc thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế gửi đến Hệ thống của cơ quan hải quan và báo cáo việc nhập khẩu về Cục Hải quan.

2. Các đơn vị hải quan giám sát, quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế của Hãng hàng không Federal Express Corporation đúng mục đích, đúng đối tượng

Quy định tại Điều 9 Hiệp định về vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ký chính thức ngày 04/12/2003 và thực hiện:

a. Trường hợp Hãng hàng không Federal Express Corporation lựa chọn thực hiện miễn thuế theo Phiếu theo dõi trừ lùi (Phiếu TDTL):

– Trên cơ sở danh mục hàng hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 3496/VPCP-KTTH; Cục Hải quan TP. Hà Nội cấp Phiếu TDTL theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ;

– Đơn vị hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng của Hãng hàng không Federal Express Corporation thực hiện trừ lùi vào Phiếu TDTL; theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

– Khi hết lượng hàng hóa nhập khẩu ghi trên Phiếu TDTL; đơn vị hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cuối cùng xác nhận lên bản chính Phiếu TDTL và gửi cho Cục Hải quan TP. Hà Nội theo quy định tại Điều 11 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

b. Trường hợp Hãng hàng không Federal Express Corporation lựa chọn thực hiện miễn thuế điện tử:

– Hãng hàng không Federal Express Corporation thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 3496/VPCP-KTTH đến Hệ thống của cơ quan hải quan. Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp nhận thông báo danh mục miễn thuế trên Hệ thống; theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

– Đơn vị Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng của Hãng hàng không Federal Express Corporation thực hiện trừ lùi trên Hệ thống số lượng hàng hóa đã được miễn thuế cho đến khi hết lượng hàng hóa tại Danh mục hàng hóa miễn thuế đã thông báo theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO