Đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế sử dụng đất nông nghiệp

10/03/2018 723 lượt xem    

Đối tượng nào phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế sử dụng đất nông nghiệp? Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp và phi nông nghiệp căn cứ vào công văn 1452/TCT-CS ngày 16/04/2015

Tại Khoản 1, Điều 36, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 quy định:

Cơ quan thuế ủy nhiệm cho tổ chức, cá nhân thực hiện thu một số khoản thuế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế sau đây:

– Thuế sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

– Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

– Thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán;

Thuế thu nhập cá nhân.

Đối với các loại thuế khác, nếu cơ quan thuế ủy nhiệm cho tổ chức, cá nhân khác thu thì phải được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo quy định tại điều 4 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế sử dụng đất phi NN. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất là người phải nộp thuế.

Ngoài ra còn quy định Người nộp thuế trong 1 số trường hợp cụ thể như:

– Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì người thuê đất ở là người phải nộp thuế;

– Trường hợp người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì Người nộp thuế được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận về ai là người nộp thuế thì người có quyền sử dụng đất là người phải nộp thuế;

– Trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp thì trước khi tranh chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất là người nộp thuế. Việc nộp thuế không phải là căn cứ để giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất;

– Trường hợp nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì Người nộp thuế là người đại diện hợp pháp của những người cùng có quyền sử dụng thửa đất đó;

– Trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế thì pháp nhân mới là người nộp thuế.

Ngày 14/12/2014 Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thuế năm 2014, tại Hội nghị Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai kiến nghị như sau:

Đề xuất cần có chính sách sửa đổi, bổ sung về cơ chế ủy nhiệm thu để phối hợp với cơ quan thuế thực hiện tổ chức thu nộp và quản lý chặt chẽ và kịp thời các đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên, hiện nay Tổng cục Thuế đang nghiên cứu về việc ủy nhiệm thu thuế và cơ chế ủy nhiệm thu thuế qua các tổ chức kinh tế để phù hợp với tình hình thực tế.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO