Đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất

20/12/2018 447 lượt xem    

Công văn số 580/TCT-CS

V/v chính sách giảm tiền thuê đất

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

 

Trả lời Công văn số 44715/CT-QLĐ ngày 11/11/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết số 13/NQ-CP. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm 2 Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường quy định:

“2. Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được Nhà nước cho thuê đất mà năm 2012 phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước”.

– Tại Điều 2, Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường quy định:

“1. Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà đơn giá thuê đất được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ. Cơ chế giảm được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền giảm tiền thuê đất được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp được xác định hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Luật Thương mại, các văn bản hướng dẫn Luật thương mại hoặc các văn bản pháp luật có liên quan. Nếu đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Từ năm 2011 có số tiền thuê đất xác định lại theo quy định tại Nghị định số 121/21010/NĐ-CP của Chính phủ lớn hơn 2 lần so với năm 2010 thì thuộc đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư số 83/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính nếu đáp ứng điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO