Thuê đất

ho-tro-ke-khai
thue-gtgt-hoan-thue-gtgt-10
miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
miễn tiền thuê đất
miễn giảm tiền thuê đất
môi trường
Nhập và hạch toán tờ khai thuế
Chính sách tiền thuê đất đối với diện tích đất dùng để xây dựng nhà điều hành quản lý và diện tích đất dùng để xây dựng nhà ăn tập thể, nhà ở cán bộ công nhân viên.
tài sản cố định góp vốn