Chính sách tiền thuê đất đối với doanh nghiệp

23/01/2018 639 lượt xem    

Doanh nghiệp thường có những nhà điều hành quản lí,. nhà ăn tập thể, nhà ở dành cho cán bộ công nhân viên. Vậy chính sách thuế đối với khoản tiền thuê đất đối với diện tích đất. này được thực hiện như thế nào? Bài viết sau sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề đó.

Tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư.

Tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới trừ các trường hợp sau:

Tổ chức, cá nhân đang thuê đất thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo các quy định khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại Điều 1 Quyết định số 44/2010/QĐ-TTg ngày 10/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia quy định:

Miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao, cho thuê để xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia (theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5729:1997), bao gồm: diện tích đất xây dựng cho dừng xe, bãi đậu xe, trạm điện thoại dự phòng, nhà cung đường, trạm soát vé, nhà điều hành quản lý, trạm bảo dưỡng, sửa chữa xe, nhà vệ sinh.

Đối với phần diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê không. sử dụng vào mục đích trên thì phải nộp tiền sử dụng đất, .tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Công văn 974/TCT-CS của Tổng cục thuế trả lời công văn số 8664/CT-QLCKTTĐ .ngày 18/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc .về vướng mắc chính sách tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các quy định, đối với diện tích đất dùng để xây dựng nhà điều hành .quản lý gồm các hạng mục công trình như: văn phòng làm việc của chủ đầu tư. và nhà làm việc cả tư vấn, nhà kho, nhà thí nghiệm, hệ thống điện,. cấp thoát nước được xem xét miễn tiền thuê đất. Đối với diện tích đất dùng để xây dựng nhà ăn tập thể và nhà ở cán bộ. công nhân viên không phụ thuộc hành mục công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia quy định tại Điều 1. quyết định số 44/2010/QĐ-TTg thì không thuộc đối tượng miễn tiền thuê đất.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ hồ sơ cụ thể của .Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam – Công ty TNHH MTV để. thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO