Đối tượng được khấu trừ thuế GTGT

18/01/2018 682 lượt xem    

Theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi năm 2013 và 2016 thì các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng bao gồm:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

Nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo;

Nếu có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý;

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp KT thuế có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được KT hết thực hiện các hoạt động sau:

Chuyển đổi sở hữu;

Chuyển đổi doanh nghiệp;

Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

Do đó, đề nghị Công ty thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo quy định hiện hành.

Công văn  3319/TCT-CS của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 03/CVTL ngày 27/5/2017 của Công ty TNHH Thắng Long hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

DN nộp thuế GTGT theo phương pháp KT thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo và không thuộc các trường hợp được hoàn thuế GTGT

DN đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT…

Căn cứ quy định nêu trên, Luật 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 quy định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp KT thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được KT vào kỳ tiếp theo và không thuộc các trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO