Điều kiện hoàn thuế, khai thuế GTGT đối với hoạt động BĐS ngoại tỉnh

14/01/2019 663 lượt xem    

Công văn số 3842/TCT-KK

Thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao
(Phòng số 505-506 số 83B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 047/2018-MXP/CV ngày 12/07/2018 của Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao về hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Điểm 4, Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“a) Cơ sở kinh doanh trong

– Tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng),

– Quý (đối với trường hợp kê khai theo quý)

Có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ:

Từ 300 triệu đồng trở lên

Thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý;

Trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng

thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý

– Vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu,

– Vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước

Thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Trường hợp không hạch toán riêng được:

– Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại”.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

(bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên)

Nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được:

– Hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu,

Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%”.

– Điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT đối với:

+ Hoạt động xây dựng,

+ Lắp đặt,

+ Bán hàng vãng lai và

+ Chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; người nộp thuế phải tổng hợp:

– Doanh thu phát sinh

– Số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính,

– Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh:

+ Xây dựng,

+ Lắp đặt,

+ Bán hàng vãng lai,

+ Chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc

– Có phát sinh hoạt động chuyển nhượng tài sản gắn liền với QSDĐ (chuyển nhượng nhà máy) ngoại tỉnh,

– Đã kê khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh thì việc xác định số thuế còn phải nộp, số thuế còn được khấu trừ như sau:

Số thuế GTGT phải nộp/ số thuế GTGT còn được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước

được xác định bằng (=)

số thuế GTGT bán ra của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước

trừ (-) số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước

trừ (-) số thuế GTGT đã nộp của hoạt động vãng lai ngoại tỉnh.

Trường hợp Công ty phát sinh số thuế GTGT phải nộp trong nước thì được bù trừ với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước

+ Còn lại từ 300 triệu đồng trở lên

+ Thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu,

Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Trường hợp Công ty phát sinh số thuế GTGT:

– Chưa khấu trừ hết của đầu vào doanh thu tiêu thụ trong nước hoặc

– Số thuế đã nộp vãng lai ngoại tỉnh

Thì Công ty không được cộng số chưa khấu trừ hết này với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để đề nghị hoàn thuế theo trường hợp xuất khẩu.

Công ty được chuyển tiếp số thuế GTGT còn được khấu trừ hàng trong nước sang kỳ tính thuế tiếp theo.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO