Điều kiện hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu để góp vốn

30/01/2018 820 lượt xem    

Số: 706/TCT-KK
V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3375/CT-KK&KTT ngày 17/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc xác định điều kiện khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu để góp vốn.

Về việc này, sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 4 (a và b) Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thì:

Trường hợp Công ty TNHH dệt Đài Nguyên (Việt Nam) ký hợp đồng kinh tế với Tai Yuen (Brunei) Co.,ltd, Trong đó có thể hiện nội dung thanh toán là góp vốn. Nay Công ty TNHH dệt Đài Nguyên (Việt Nam) làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng kinh tế góp vốn nêu trên thì được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu nếu đảm bảo các điều kiện, thủ tục hồ sơ như sau:

– Hợp đồng kinh tế có liên quan đã ký với Tai Yuen (Brunei) Co.,ltd, trong đó có thể hiện hình thức thanh toán tiền đối với hàng hóa chuyển giao là “góp vốn”;

– Tờ khai hàng hóaNK (đã thông quan theo quy định) theo Hợp đồng kinh tế góp vốn nêu trên; Đề nghị Cục Thuế phối hợp với cơ quan Hải quan để xác định loại hình NK hàng hóa có liên quan.

– Biên bản bàn giao TS góp vốn có liên quan đã ký với Tai Yuen (Brunei) Co.,ltd (thay chứng từ thanh toán qua NH theo quy định);

– Chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu có liên quan;

– Công ty TNHH dệt Đài Nguyên (Việt Nam) đã đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO