Điều kiện được hưởng khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng khi doanh nghiệp khai thuế theo quý hoặc theo tháng

15/01/2019 624 lượt xem    

Công văn số 3264/TCT-KK

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: – Công ty cổ phần tập đoàn Điện Bàn
– Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 025/2018.DB ngày 26/6/2018 của Công ty CP tập đoàn Điện Bàn

về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13;

Căn cứ: khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ:

Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Ngày 06/02/2017, sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 373/TCT-KK về việc hoàn thuế GTGT, theo đó:

“Trường hợp:

Cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì được hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Cục Thuế thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau đối với tất cả hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc đối tượng rủi ro cao trong hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Trường hợp:

Tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 2/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý); cơ sở kinh doanh không đề nghị hoàn số thuế GTGT đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết; đồng thời đã kê khai khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng); hoặc kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý); thì không được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của các kỳ tiếp theo.”

Do vậy, vướng mắc của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Bàn tại công văn số 025/2018.DB ngày 26/6/2018, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số 373/TCT-KK ngày 06/2/2017. Đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Bàn liên hệ với Cục Thuế tỉnh Quảng Nam; để được hướng dẫn kê khai và giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Bàn, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO