Công văn số 5393/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 18/12/2020

06/01/2021 329 lượt xem    

Công văn số: 5393/TCT-KK

v/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long;
– Công ty TNHH Young Vĩnh Long.
(Đ/c: Tổ 12, Ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)

Trả lời công văn số 20.10.2020-CV/YVL ngày 20/10/2020 của Công ty TNHH Young Vĩnh Long về việc kê khai bổ sung thuế GTGT đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc của Công ty TNHH Young Vĩnh Long, ngày 29/7/2020 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3024/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng gửi Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn Công ty TNHH Young Vĩnh Long thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tổng cục thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long và Công ty TNHH Young Vĩnh Long được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO