Công văn số 4408/TCT-KK về khai, tính nộp thuế GTGT

26/11/2020 654 lượt xem    

Số: 4408/TCT-KK

V/v khai, tính nộp thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Trả lời công văn số 2280/CT-TTKT ngày 24/9/2020 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông vướng mắc trong kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) của người nộp thuế là Công ty TNHH MTV Win Win (mã số thuế 6400254105), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến trường hợp này, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3383/TCT-KK ngày 18/8/2020 gửi Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ kết quả thực tế thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế và quy định pháp luật về thuế có liên quan để áp dụng xử lý về thuế GTGT đối với các kỳ tính thuế có liên quan thuộc năm 2018 đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết./.

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO