Công văn số 3025/TCT-KK về hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

30/11/2020 574 lượt xem    

Công văn số: 3025/TCT-KK

v/v hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4500/CTQNI-TTKT5 ngày 04/6/2020 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư của Công ty cổ phần mặt trời Vân Đồn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng, ngày 02/12/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5580/TCT- KK gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5580/TCT- KK nêu trên.

Tổng cục thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO