Công văn số 3022/TCT-DNL về kê khai thuế GTGT

30/11/2020 487 lượt xem    

Công văn số: 3022/TCT-DNL

v/v kê khai thuế GTGT

Kính gửi: Tổng Công ty Truyền thông (VNPT- Media)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 842/VNPT-Media-KTTC ngày 02/07/2020 của Tổng công ty Truyền thông (VNPT- Media) đề nghị hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 1486/TCT-DNL ngày 14/4/2020 trả lời Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hướng dẫn thời điểm lập hóa đơn điện tử, thời điểm kê khai thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình của Tập đoàn VNPT.

VNPT- Media là công ty TNHH Một thành viên, là công ty con do VNPT sở hữu 100% vốn điều lệ, thực hiện chức năng kinh doanh các dịch vụ của Tập đoàn VNPT. Do đó, trường hợp VNPT- Media cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin cho khách hàng sử dụng dịch vụ, đề nghị VNPT-Media thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1486/TCT-DNL ngày 14/4/2020 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Truyền thông được biết và thực hiện./.

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO