Công văn số 2951/TCT-KK về khai thuế GTGT tháng/quý năm 2020

30/11/2020 462 lượt xem    

Công văn số: 2951/TCT-KK

v/v khai thuế GTGT tháng/quý năm 2020

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam Kandenko tại thành phố Hồ Chí Minh
(Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 02/CV-GTGT ngày 02/6/2020 của Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam Kandenko tại thành phố Hồ Chí Minh (Mã số thuế 0107502933-001) về việc khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) tháng/quý năm 2020, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tương tự trường hợp của Chi nhánh, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 291/TCT-KK ngày 25/01/2019 trả lời Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam Kandenko tại thành phố Hồ Chí Minh được biết và liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết cụ thể./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO