Công văn số: 2179/TCT-DNL về việc kê khai thuế giá trị gia tăng  

28/11/2020 481 lượt xem    

Công văn số: 2179/TCT-DNL về việc kê khai thuế giá trị gia tăng 

Kính gửi: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2317/VNPT VNP-KTTC ngày 15/5/2020 của Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT- Vinaphone) đề nghị hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng sản phẩm truyền thông. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 1486/TCT-DNL ngày 14/4/2020 trả lời Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hướng dẫn thời điểm lập hóa đơn điện tử, thời điểm kê khai thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình của Tập đoàn VNPT.

VNPT-Vinaphone là công ty TNHH Một thành viên, là công ty con do VNPT sở hữu 100% vốn điều lệ, thực hiện chức năng kinh doanh các sản phẩm dịch vụ viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin của Tập đoàn VNPT. Do đó, đề nghị VNPT-Vinaphone thực hiện theo hướng tại công văn số 1486/TCT-DNL ngày 14/4/2020 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông được biết và thực hiện./.

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO