Công văn số 10535/BTC-TCT về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

28/11/2020 563 lượt xem    

Số: 10535/BTC-TCT

V/v các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Kính gửi: Công ty TNHH quốc tế Hồ Tây, khách sạn Pan Pacific Hà Nội
(Địa chỉ: Số 3 Phó Đức Chính, Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được Phiếu chuyển số 1079/PC-VPCP ngày 10/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển công văn số WICL 05/20 ngày 29/6/2020 của Công ty TNHH quốc tế Hồ Tây, khách sạn Pan Pacific Hà Nội kiến nghị giải pháp hỗ trợ cho khách sạn do đại dịch Covid-19. Về nội dung này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Bộ Tài chính có ý kiến về việc gia hạn nộp thuế GTGT và miễn thuế TNCN như sau:

  1. Về việc gia hạn nộp thuế GTGT: Đề nghị Công ty TNHH quốc tế Hồ Tây, khách sạn Pan Pacific Hà Nội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.
  2. Về việc miễn thuế TNCN 6 tháng đầu năm cho người lao động: Theo quy định của Luật thuế TNCN hiện hành, thu nhập tính thuế của cá nhân là thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, Quỹ hưu trí tự nguyện và các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

Ngày 02/06/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020, theo đó đã điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty TNHH quốc tế Hồ Tây được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO