Quản lý công tác in, phát hành và sử dụng các loại biên lai của Cục Thi hành án dân sự

10/01/2019 800 lượt xem    

Công văn số 13002/BTC-TCT
V/v Quản lý công tác in, phát hành và sử dụng các loại biên lai của Cục Thi hành án dân sự

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 369/CT-HCQTTVAC ngày 21/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc quản lý công tác in, phát hành và sử dụng các loại biên lai của Cục Thi hành án Dân sự, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước quy định:

“Chứng từ thu tiền phí, lệ phí quy định tại Thông tư này là Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí lập khi thu các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ điểm 1.2, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 153/2012/TT-BTC quy định nội dung bắt buộc của chứng từ thu phí, lệ phí: “e) Tên, mã số thuế của cơ quan thu phí, lệ phí”;

Đối với Biên lai thu phí, lệ phí đã in nhưng chỉ không có chỉ tiêu ”Mã số thuế của cơ quan thu phí, lệ phí”; để tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Thi hành án dân sự, đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tiếp tục sử dụng theo mẫu đã in.

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; Bộ Tài chính sẽ xem xét, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung nội dung trong Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO