Chính sách ưu đãi về đất đai đối với dự án được hưởng ưu đãi

19/03/2018 563 lượt xem    

Đối với dự án được hưởng ưu đãi về đất theo địa bàn ưu đãi đầu tư thì danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư được thực hiện theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5373/TCT-CS, ngày 14 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

– Theo quy định tại Điểm 52 Danh Mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn: Toàn bộ các huyện và thị xã; Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn: thành phố Bạc Liêu”

– Tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“…Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư”

– Tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định:

“Điều 8. Miễn thuế, giảm thuế và nguyên tắc miễn, giảm thuế

Đối tượng miễn thuế, giảm thuế và nguyên tắc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Một số nội dung được quy định cụ th như sau:

1. Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 9 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 659/CT-THNVDT ngày 12/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về chính sách ưu đãi về đất đai. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết:

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với dự án được hưởng ưu đãi về đất theo địa bàn ưu đãi đầu tư thì danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư (Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ). Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể để thực hiện xem xét miễn giảm tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO