Chính sách thuế với bán tài sản cho thuê tài chính của Công ty cho thuê TC    

05/03/2018 658 lượt xem    

Những vấn đề về Chính sách thuế với bán tài sản cho thuê tài chính của Công ty cho thuê TC cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 730/TCT-CS, ngày 3 tháng 3 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 21/11/2014, Tổng cục thuế đã có Công văn số 5180/TCT-CS ngày 21/11/2014 yêu cầu Cục thuế tỉnh Bình Dương và Cục thuế TP. HCM bổ sung thông tin và báo cáo, đề xuất về báo cáo nêu trên tại Công văn số 11847/CT- TT&HT nêu trên.

Ngày 19/12/ 2014 và ngày 03/02/2015, Tông eue Thuê nhận được Công văn bổ sung thông tin, báo cáo và đề xuất của Cục thuế tỉnh Bình Dương

Đến nay, Cuc Thuê TP. Hô Chi Minh vẫn chưa gửi văn bản báo cáo, đề xuất như yêu cầu của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5180/TCT-CS nêu trên.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 839/CT-TT&HT ngày 22/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương báo cáo về nội dung vướng mắc giữa Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Cục Thuế TP. Hô Chi Minh vê viêc bán tài sản cho thuê tài chính của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam có trụ sở tại TP.HCM. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết:

Theo các công văn báo cáo của Cục thuế tỉnh Bình Dương có đề cập đến công văn số 7342/CT-TTHT ngày 08/09/2014 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời Công ty Kexim Viêt Nam thì Cục thuế TP. HCM có ý kiến khác với của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc bán tài sản cho thuê tài chính của Công ty Kexim Viêt Nam.

Để có cơ sở trả lời Cục thuế tỉnh Bình Dương được thống nhất và phù hợp, Tổng cục thuế đề nghị Cục thuế TP. HCM có văn bản báo cáo về vướng mắc này và gửi về Tổng Cục thuế trước ngày 12/03/2015.

Công văn số 7342/CT-TTHT ngày 08/09/2014 của Cục thuế TP. Hô Chi Minh, Công văn số 11847/CT-TT&HT ngày 24/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công văn số 5180/TCT-CS ngày 21/11/2014 của Tổng cục Thuế, Công văn số 14051/CT-TT&HT ngày 10/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công văn số 839/CT-TT&HT ngày 22/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO